google-site-verification=3YgBC82rtioSjBXuVDJOzIzcGBYd17Y5ua2kQS0vdts

Korektury

Jazykovou a stylistickou korekturou by měl projít každý dokument, který je určen ke zveřejnění. Důkladně a správně provedená korektura zajistí, aby text působil skutečně profesionálně – výsledný dokument bude srozumitelný, čtivý a bez gramatických a stylistických chyb.

Jazyková korektura

Zajistím jazykovou a stylistickou správnost vašich textů. K prezentaci tak budete moci využít profesionální a bezchybné dokumenty.

Korektura překladu z angličtiny

Zajistím, aby výsledný dokument přesně odpovídat zdrojovému textu – bez chyb a nepřesností.

Předtisková korektura a korektura před zveřejněním

Provedu finální korekturu dokumentu před tiskem či publikací včetně jazykové korektury a kontroly typografických chyb, formátování a správného toku textu.