google-site-verification=3YgBC82rtioSjBXuVDJOzIzcGBYd17Y5ua2kQS0vdts

MTPE

Máte na překladatelské služby omezený rozpočet? Pak můžete využít službu MTPE (Machine Translation Post-Editing neboli úprava strojového překladu profesionálním překladatelem). Tato služba je s rozvojem moderních technologií stále oblíbenější – umožňuje zpracování velkého objemu textu za kratší dobu při výrazném snížení nákladů na překladatelské služby. Profesionální editace přitom zajistí vysokou kvalitu výsledného dokumentu. Službu nabízím ve dvou variantách – Full MTPE a Basic MTPE.

Full MTPE

Kompletní editace strojového překladu. Úprava zahrnuje opravu všech jazykových a gramatických chyb a nekonzistencí a důkladnou stylistickou korekturu. Výsledkem je profesionální dokument připravený ke zveřejnění. U služby Full MTPE zaručuji úplnou bezchybnost výstupu.

Basic MTPE

Služba Basic MTPE představuje základní editaci strojového překladu zahrnující opravu závažných chyb a chyb, které brání správnému porozumění textu. Služba je nejčasněji využívána u interních textů, které nejsou určeny pro zákazníka, případně u dokumentů velkého rozsahu, u kterých mají nízké náklady na zpracování přednost před jazykovou kvalitou. U služby Basic MTPE zaručuji naprostou srozumitelnost a jednoznačnost výsledného textu.